Aankoopproces

Naast dat het realiseren van organische groei een belangrijk fundament is, kan de groei of innovatie versneld worden door bedrijfsovername, een strategische samenwerking of fusie. En omdat in je bedrijf een belangrijk deel van je leven opgesloten zit, is het uitbreiden ervan door het integreren van een ander bedrijf niet iets wat je van de ene op de andere dag doet. Ondanks jouw diepe kennis en ervaring met betrekking tot je eigen bedrijf, is het van belang de juiste ondersteuning te zoeken om het aankoopproces professioneel aan te pakken. 

Het kopen van een bedrijf is namelijk een ontzettend interessant en dynamisch proces, maar kan daarentegen ook spannend en complex zijn. Het is voor jou geen dagelijks werk en tegelijkertijd zijn de belangen groot. Vandaar dat wij je van A tot Z begeleiden tijdens het aankoopproces, van het vinden van de juiste koper tot onderhandeling en closing.

Maar uiteraard wil je als ondernemer grip houden op het aankoopproces en overzicht op de volgende stappen. Onderstaand het aankoopproces op hoofdlijnen, welke je een beeld geven van de  dynamiek en uiteenlopende vraagstukken die spelen in de verschillende fasen. In een persoonlijke inventarisatie verkennen we graag de specifieke doelen en aandachtspunten voor jouw bedrijf.

Fase 1: Oriëntatie en acquisitiestrategie

Het startpunt van een aankoopproces is niet het vinden van een potentiële target, maar begint juist bij je eigen bedrijf. Om te komen tot een succesvolle aankoop is het cruciaal om duidelijk in kaart te brengen hoe je bedrijf ervoor staat. Wat de sterke punten, maar juist ook wat de kwetsbaarheden zijn. En op welke mogelijke kansen of ontwikkelingen in de markt je via de aankoop in wil spelen. 

Een soepele en succesvolle overname vergt dus voorbereiding en deze moet getroffen worden voordat we daadwerkelijk op zoek gaan naar potentiële overnametargets. In de voorbereidende fase definiëren we jouw aankoopprofiel in detail, om alle denkbare invalshoeken scherp te krijgen en de juiste proposities aan te kunnen dragen. Acquisities die zichtbare waarde toevoegen aan de huidige onderneming.

 

Definiëren van jouw zoekprofiel

Om te komen tot een geslaagde aankoop moet een heldere aankoopstrategie en zoekprofiel worden bepaald. Wij inventariseren samen jouw specifieke motieven, voorkeuren en aandachtspunten welke het uitgangspunt vormen voor het verdere proces.

Het is van belang om de uitgangspunten van de beoogde transactie vooraf helder te formuleren, zodat we tijdens of na de verkoop niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Samen brengen we in kaart wat de voornaamste doelstellingen zijn, waarbij wij je tevens een eerste inschatting geven van de haalbaarheid.

De volgende aspecten komen aan bod in het definiëren van het aankoopproces en het uitwerken van een passend zoekprofiel voor jouw bedrijf: 

Fase 2:
Search & Match

In elk traject is het tot stand brengen van de match verreweg het meest cruciale element. Vandaar dat wij hier een specialistische en proactieve benadering in hanteren. 

Of het nu gaat om een strategisch aankoop-, verkoop- of MBI-traject, na het afronden van de oriëntatie en het opstellen van het zoekprofiel begint de actieve search. Een mooi, spannend en intensief traject waarvoor wij een ervaren en specialistisch search team voor beschikbaar hebben. De search is een reis die we samen aan gaan en waarbij meestal de zon schijnt, maar het ook af en toe ook kan regenen of we de wind tegen hebben. Maar waar je aan het einde van de tocht naast een match ook een rugzak vol nieuwe kennis, ervaringen en aanvullend netwerk hebt opgedaan. 

Wij beschikken over een uitgebreide database en netwerk, waardoor wij vaak op korte termijn een passend aantal potentiële targets kunnen voordragen. Daarnaast kunnen we op tal van manieren de registers voor je open trekken. Alles hangt af van wat jij prettig vindt en wat we gezamenlijk voor jouw specifieke bedrijf als het meest passend en kansrijk achten. De mate van gevoeligheid en discretie die geboden is zal daarbij een belangrijke factor zijn in de te kiezen zoekstrategie. 

Netwerk, systemen en in-house searchteam

Als zoekspecialist met een proactieve aanpak beschikken wij echter ook over een in-house search team met specialisten die gebruik maken van een scala aan on- en offline tools.

 Zo zijn wij actief in o.a. de volgende netwerken om voor jou geen mogelijkheid onontdekt te laten:

Fase 3: Onderhandeling & Transactiebegeleiding

Als de search tot één of enkele potentiële targets heeft geleidt zijn er een aantal mogelijkheden om tot een vervolg te komen. In bepaalde gevallen zal het uitbrengen van een indicatief bod een voorwaarde zijn voor het met elkaar in gesprek treden. Vaker echter vormt een oriënterend gesprek tussen het management van beide partijen een eerste belangrijke vervolgstap, in het vaststellen van de persoonlijke klik. Daarbij zullen zowel jij als de verkoper in een vroeg stadium en op hoofdlijnen willen aftasten of een overeenstemming tot de mogelijkheden behoort. 

Mocht dit het geval zijn dan begint een reeks van onderhandelingsgesprekken, die in wisselende samenstelling plaats kan vinden. Er zal onderhandeld moeten worden over o.a. financiële, juridische en fiscale aspecten. Tijdens deze onderhandelingen is het als koper soms erg prettig om enige afstand te bewaren en een professional aan jouw kant van de tafel te hebben. Daarnaast kan er mogelijk sprake zijn van meerdere potentiële targets en het gelijktijdig onderhandelen met meerdere partijen kan lastig zijn. 

Indien partijen (mondeling) tot een akkoord komen, dienen de overeengekomen condities en afspraken in detail te worden uitgewerkt en vastgelegd in een intentieovereenkomst. Vervolgens zal je als kopende partij een boekenonderzoek (due diligence) willen laten verrichten, waarbij alle onderdelen van de overdracht en achterliggende documentatie nauwgezet worden bekeken. De scope van het due diligence onderzoek zullen we in samenspraak met de verkoper en op basis van eventuele (bancaire) voorwaarden afgestemd worden. Tijdige aandacht voor de informatiebehoefte, opzet van de structuur van een ‘dataroom’, alsmede monitoring van documentenstromen draagt bij aan een efficiënt due diligence proces. Wij hebben de IT-infrastructuur om u hierin te faciliteren.

Aangezien we je gedurende het hele verkooptraject bijstaan en adviseren, fungeren we in de laatste fase expliciet ook als regisseur tussen alle betrokken partijen in het proces. Zo coördineren we de diverse informatiestromen en stemmen we af met de (adviseur van) de verkopende partij en eventuele andere betrokkenen. Door het tijdig in het proces betrekken van onze in-house jurist, houden we grip op zowel de voortgang als op de kosten van de transactiedocumentatie. Volledige ontzorging dus, zodat jij de focus zoveel mogelijk kunt houden op de operatie van je bedrijf. Natuurlijk houden wij je daarbij op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen.

Interesse in bedrijfsovername?

Ben je ondernemer en wil je een bedrijf kopen om jouw bestaande onderneming te laten groeien en jullie marktpositie te versterken? Dutch Dream Group helpt je daarbij. 

Hoe? Dat hangt vooral van jou en je ambities af. We inventariseren deze graag nader met je. Laat je gegevens achter en één van onze adviseurs neemt spoedig contact met je op.

Neem vrijblijvend contact op

Onze diensten

Ondernemende adviseurs voor ondernemend MKB

Solliciteer direct