Diensten

Dutch Dream Group biedt een breed scala aan corporate finance diensten, plus een uniek aanvullend specialisme op gebied van executive search. Sinds onze  oprichting in 1991 adviseren, begeleiden, inspireren én activeren we ambitieuze en zelfbewuste MKB ondernemers. Aandacht voor de groei van mens én bedrijf zit diep in onze cultuur en manier van werken verankerd.

De gemene deler van al onze dienstverlening is dat deze zich baseren op een duidelijke en valide bedrijfsstrategie. Het heeft in onze optiek geen zin om je te helpen met de aankoop van een bedrijf, als deze geen zichtbare waarde toevoegt aan de bestaande onderneming. Zowel uit onderzoek als ook uit onze praktijkervaring blijkt echter dat de strategievorming van veel bedrijven erg ad hoc is, met name in het MKB. Hierdoor is het besluitvormingsproces niet altijd optimaal en worden sporadische, grote beslissingen vaak zeer matig onderbouwd. Vandaar dat wij ondernemers helpen vanaf deze solide, strategische basis. 

Moet er vervolgens een businesscase uitgewerkt worden voor het aantrekken van financiering? Wil je gericht werken aan waardegroei? Je management versterken ter voorbereiding op de volgende fase? Of een overnamestrategie voeren die nauw aansluit bij de algemene bedrijfsstrategie? Het vloeit allemaal voort uit de basis die we samen hebben gelegd. We zetten jouw ondernemersdroom om in een helder gedefinieerd plan, om deze vervolgens samen werkelijkheid te maken.

 

Groeifocus & Business Planning

De wereld verandert in een ongekend tempo, innovaties op gebied van techniek, digitalisering en duurzaamheid dwingen bedrijven en hun ondernemers om zich voortdurend te ontwikkelen om de continuïteit op de lange termijn te waarborgen. Een frequentere strategische (her)oriëntatie is als gevolg hiervan een vereiste.

Het realiseren van deze groei en het managen van de impact die deze op jouw organisatie heeft vraagt visie, focus en een strakke planning. Wij helpen je bij het definiëren van een heldere stip aan de horizon. Het bereiken van ‘goede groei’ start bij weten waar je naar toe wilt en waar je aan moet werken. In drie stappen maken we dit samen met jou inzichtelijk. 

Versneld naar de volgende fase!

De voornaamste doelstelling van de Groeifocus-methode is om jouw bedrijf slagkrachtig, stuurbaar en goed gefinancierd de volgende fase van haar bestaan te laten bereiken. Met deze aanpak hebben we al vele ondernemingen geholpen in het definiëren van hoe voor hun bedrijf de ‘volgende fase’ eruit zou moeten zien. Wát dat is verschilt sterk per bedrijf en is dus per definitie maatwerk. 

Het is een gefaseerde aanpak, met in elk van de 3 fasen zeer heldere output. De gedefinieerde focus en actiepunten pakken we in de laatste fase samen met jou aan. Door de beoogde groei c.q. innovatie te concretiseren en deze helder te organiseren, zorgen we samen voor een toekomstklare onderneming die haar doelen realiseert. We praten er dus niet alleen over, we zorgen ook voor actie!

Businesscase ontwikkeling

Of je nu aan de start staat van een nieuwe onderneming, een nieuwe activiteit aan je bestaande bedrijf toe wilt voegen of anderszins voor een grote investeringsbeslissing staat, een volledig en gevalideerd businessplan is een absolute vereiste. Naast dat het je als ondernemer of management team dwingt om na te denken over alle aspecten van de propositie, geeft het ook antwoord op de meest cruciale vraag. Is de beoogde nieuwe activiteit levensvatbaar?  

Een gedetailleerde businesscase inclusief een sluitende financiële begroting is dus een onmisbare tool voor elke onderneming die wil groeien. Het biedt inzicht en helpt jou als ondernemer om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. 

Ben je voornemens een nieuwe onderneming te starten, of staan er grote investeringen op stapel in je bestaande bedrijf? Investeer dan in de ontwikkeling van een gedegen businesscase.

Financiering van groei en innovatie

Heb jij een ambitieus investeringsplan? Is je huidige financiering aan een revisie toe? Vraag je je af welke financier het beste past bij jouw bedrijfssituatie, of de meest waardevolle inhoudelijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van jouw doelstellingen? 

Met verstand van zaken, procesbegeleiding en een ruim netwerk in financieringsland voegen wij waarde toe en helpen jou de juiste keuzes te maken. 

Groeien vereist een passende financiering

Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan, laat staan groeien. Ingrijpende gebeurtenissen in de ontwikkeling van jouw bedrijf – zoals snelle omzetgroei, een nieuwe bedrijfsactiviteit of een overname – vergen forse investeringen en daarmee financiering.

Voldoende financieringsruimte voor werkkapitaal en investeringen zijn essentieel om gezond te kunnen groeien. Want groei is uiteraard goed, maar kan ook tot problemen leiden als dit slecht gefaciliteerd wordt. Een te krappe financiering kan dus tot problemen leiden die met tijdig handelen voorkomen kunnen worden. Kortom, een slecht gefinancierde onderneming vergt zowel direct als indirect continue aandacht door een krappe liquiditeit en beperkte groeimogelijkheden, terwijl een passende financiering rendement verbetert en groei mogelijk maakt.

Financieringsproces

Het is van belang om de uitgangspunten van de beoogde transactie vooraf helder te formuleren. Zo kom je tijdens of na het financieringsproces niet voor verrassingen te staan. Samen brengen we in kaart wat je motivaties en specifieke doelstellingen zijn. Waarbij tevens een eerste inschatting wordt gemaakt van de haalbaarheid. 

De doorlooptijd is afhankelijk van onder andere de omvang en complexiteit van de casus, alsmede het type financier waar we mee te maken hebben. Wanneer we van start gaan dan zal het traject dus niet van de ene op de andere dag zijn afgerond. Een financieringstraject verloopt in meerdere fasen, welke qua inhoud per transactie iets zullen verschillen. Maar op hoofdlijnen omvat het proces de volgende fasen: analyse en voorbereiding, uitwerking, search en match tot de uiteindelijke onderhandeling en closing. 

Financieringsproces Dutch Dream Group

Waardefocus & Financial Planning

Verreweg de meeste bedrijven die wij dagelijks tegen komen hebben een duidelijke eigen missie waarlangs zij een positieve impact op de wereld proberen te maken. Dit is ook waar de meeste ondernemers die wij kennen voor staan en wat hen motiveert om elke ochtends uit bed te stappen en aan de slag te gaan. Toch heeft het management van elk bedrijf ook als voorname doelstelling en incentive om de bedrijfswaarde te maximeren. 

In de praktijk zijn de processen en targets in het operationeel management van de meeste MKB bedrijven hier niet aantoonbaar en meetbaar op gericht. Het identificeren en managen van ‘waardrijvers’ kan jou als ondernemer of management team helpen om de focus en acties te richten op factoren die de meeste impact hebben op bedrijfswaarde.

Door je mee te nemen in onze waarde-gestuurde aanpak, brengen we dit samen in lijn.

Webinar: Oriëntatie op Toekomstklaar Ondernemen

Begin je werkdag goed met een kop koffie en ons interactieve webinar ‘Oriëntatie op Toekomstklaar Ondernemen’. 

We gaan het onder andere hebben over de Groeifocus-methode en de mogelijkheden die deze voor jouw bedrijf kan hebben om versneld en met meer controle naar ‘de volgende fase’ te komen. 

Wij spreken deze onderwerpen graag in een persoonlijke en interactieve sessie door. Op basis van relevante vraagstukken of uitdagingen vanuit jouw bedrijf. Als het bovenstaande de zinnen prikkelt en aansluit bij actuele vraagstukken in jouw bedrijf, schrijf je dan snel en kosteloos in via onderstaande link.

Solliciteer direct