Verkoopbegeleiding

Elke ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met bedrijfsoverdracht; hetzij via opvolging, verkoop, samenwerking of fusie. Het verkopen van uw bedrijf is een ontzettend dynamisch en spannend traject, vandaar dat wij er ons vak van hebben gemaakt. 

Het verkopen van je bedrijf is een ontzettend dynamisch en spannend traject, maar voor veel ondernemers is het juist onbekend terrein en bepaald geen dagelijks werk, waarbij de belangen ook nog eens groot zijn. Door de vele specifieke vragen die er bij een dergelijke transactie naar voren komen, worden veel ondernemers simpelweg door het proces overvallen.

Een goede begeleiding bij bedrijfsverkoop is dus belangrijk omdat het proces complex en intensief kan zijn. De verkoop van een bedrijf is vaak een eenmalige gebeurtenis in het leven van een ondernemer en het is daarom belangrijk om deze goed voor te bereiden en te laten begeleiden door professionals. Een goede begeleiding kan ervoor zorgen dat de transactie vlot en soepel verloopt en jij als eigenaar een goede prijs krijgt voor je bedrijf.

Vandaar dat wij je gedurende dit traject van A tot Z bijstaan, om je zowel op de inhoud als in termen van procesbegeleiding te ondersteunen. Die ondersteuning begint bij de strategische uitgangspunten, maar is daarnaast ook heel praktisch. We staan je inhoudelijk bij met onze ervaring en expertise, maar daarnaast ondersteunen we je door de leiding te nemen in het proces en deze strak te coördineren.  

Sinds 1991 hebben wij ruim 300 verkooptransacties begeleidt Dutch Dream Group ondersteunt en ontzorgt ondernemers die hun bedrijf willen verkopen en met een gerust hart willen overdragen aan de juiste koper. Een cruciaal element hierin is uiteraard het tot stand brengen van de juist match. Door ons grote netwerk en in-house searchteam zijn we in staat de juiste koper te vinden voor jouw bedrijf; of dit nu een bevlogen  ondernemer, strategische koper of een betrouwbare investeerder is.

Het verkoopproces kent verschillende fasen, elk met een eigen dynamiek en zeer specifieke vragen en focuspunten. Wij nemen je graag op hoofdlijnen meer door het proces en inventariseren samen hoe onze aanpak voor jouw bedrijfsverkoop zou kunnen werken.   

Meer weten?

Ontvang onze whitepaper voor de uitgangspunten van een geslaagde bedrijfsverkoop, inzicht in het verkoopproces en de voordelen van een tijdige voorbereiding. 

Download onze Whitepaper

Van Start tot LOI

Een soepele en succesvolle overname vergt voorbereiding en deze kan grotendeels getroffen worden voordat er concrete plannen zijn om de onderneming te verkopen. Het is daarom belangrijk om al tijdig rekening te houden met de verkoop van jouw bedrijf. Afhankelijk van welke horizon we hebben adviseren we op strategisch vlak, voor een optimaal resultaat en overdraagbaarheid.

Het startpunt van het daadwerkelijke verkooptraject is niet het vinden van een potentiële koper, maar begint ook bij je eigen bedrijf. Het is van belang om de uitgangspunten van de beoogde transactie vooraf helder te formuleren, de verkoopstrategie. Zo kom je tijdens of na het verkoopproces niet voor vervelende verrassingen te staan. Samen brengen we in kaart wat jouw motivaties en specifieke doelstellingen zijn. Waarbij tevens een eerste inschatting van de haalbaarheid wordt gemaakt. Werken vervolgens de propositie uit in diverse documenten (waardering, verkoopmemorandum, teaser).

Vervolgens gaan we de zoekfase in, waarin we een groot netwerk en een scala aan on- en offline tools tot onze beschikking hebben. Matches komen meestal namelijk niet toevallig tot stand, dus werken we hier actief aan op basis van een helder zoekprofiel. Vervolgens krijgen we waarschijnlijk te maken met verschillende potentiële kopers, met verschillende koopmotieven. Deze motieven kunnen op zeer verschillende wijze raken aan het belang dat jij hecht aan de toekomst met het bedrijf en haar medewerkers. Het is dus niet de kunst om een koper te vinden, maar om de juiste koper te vinden. Hierin kunnen wij het verschil maken.

Het onderhandelen van een deal op hoofdlijnen met één of enkele partijen is een cruciale stap in dit proces. Dit houdt in dat we met potentiële kopers om de tafel gaan zitten om de basisvoorwaarden van de deal te bespreken en vast te leggen. Deze onderhandelingen zijn vaak intensief en vereisen een goed inzicht in zowel jouw wensen als de mogelijkheden en beperkingen van de koper. Tijdens deze onderhandelingen is het als ondernemer prettig om enige afstand te bewaren en een professional aan jouw kant van de tafel te hebben met kennis van zaken. Wellicht zijn er meerdere potentiële kopers, het gelijktijdig onderhandelen met meerdere partijen kan echter lastig zijn. Wij coördineren het onderhandelingsproces, anticiperen op nieuwe ontwikkelingen waarbij we korte lijnen houden tot jou als verkoper. 

In deze fase is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over prijs, betalingsvoorwaarden, en andere essentiële elementen van de overname. Als beide partijen het eens worden over de hoofdlijnen, wordt een Letter of Intent (LOI) opgesteld. De LOI legt de intenties van beide partijen vast en fungeert als een blauwdruk voor de definitieve overeenkomst. Hoewel de LOI niet juridisch bindend is, geeft het wel een belangrijke basis voor het verdere onderhandelingsproces en helpt het om eventuele misverstanden in een vroeg stadium te voorkomen.

 

Van LOI tot Closing

Zodra de LOI is ondertekend, begint het due diligence proces. Dit is een grondig onderzoek door de koper naar alle aspecten van jouw bedrijf, waaronder financiën, juridische zaken, operationele procedures en strategische posities. Dit proces is doorgaans een vereiste vanuit koper, om een volledig beeld te krijgen van de onderneming en mogelijke risico’s te identificeren. Op basis van de bevindingen uit de due diligence worden de definitieve voorwaarden van de overname onderhandeld. Dit omvat onder andere de aankoopprijs, betalingsstructuur, garanties en vrijwaringen. Het is cruciaal om hierbij juridische en financiële adviseurs in te schakelen om ervoor te zorgen dat jouw belangen goed worden beschermd. Wij hebben een vast netwerk van juristen, fiscalisten en andere specialisten om jouw transactie op maat te begeleiden.

De koper moet de financiering van de overname rond krijgen. Dit kan betekenen dat zij externe financiering moeten aantrekken via banken, investeerders of andere financiële instellingen. De voorwaarden van deze financiering kunnen ook invloed hebben op de definitieve overnamevoorwaarden. Zodra de onderhandelingen zijn afgerond en de financiering is geregeld, worden de definitieve overnamedocumenten opgesteld. Dit omvat de koopovereenkomst en eventueel aanvullende contracten zoals arbeidscontracten voor sleutelfiguren die aan boord blijven na de overname. Deze documenten worden vervolgens door beide partijen ondertekend.

Terwijl de laatste stappen richting de closing worden gezet, is het belangrijk om plannen te maken voor de integratie van jouw bedrijf in de structuur van de koper. Dit omvat operationele, organisatorische en culturele integratie om een soepele overgang te garanderen. De closing is het formele moment waarop de overname daadwerkelijk wordt voltooid. Dit vindt plaats zodra alle voorwaarden zijn vervuld, alle documenten zijn ondertekend en de overeengekomen betaling is voldaan. Op dit punt wordt de eigendom van jouw bedrijf officieel overgedragen aan de koper. De verkoop is dus pas definitief wanneer de handtekeningen onder de koopovereenkomst zijn gezet. Wij zorgen ervoor dat alles tot op het laatste moment zorgvuldig verloopt. Van de coördinatie van het boekenonderzoek (due diligence) tot de uitwerking dan wel beoordeling van de transactiedocumentatie door onze huisjurist. 

Na de closing begint de post-closing integratiefase. Dit is het proces waarin de twee bedrijven daadwerkelijk samengaan. Hierbij worden systemen geïntegreerd, processen afgestemd en teams samengevoegd. Een succesvolle post-closing integratie is essentieel voor het realiseren van de beoogde synergiën en het succes van de overname op lange termijn.

Oud ondernemer Dutch Dream Group

Hoe ziet jouw ideale deal eruit?

Zoals gezegd is tijdig beginnen met de beoogde verkoop een pré. ‘Verkoopklaar maken’ is daarom ons adagium. Hiermee bent u lastige vragen in een verkooptransactie voor, wat rust geeft en het proces bovendien aanzienlijk versnelt. Er zit zodoende geen onnodige druk op de ketel, juist wanneer overzicht en koelte geboden is. Daarnaast heeft het doorgaans een ordenend effect op de organisatie, waardoor het de operationele resultaten vaak ten goede komt. Het is evident dat een goed voorbereide verkoop door de bank genomen tot een hogere verkoopprijs leidt.

Maar zoals ondernemen meer is dan geld verdienen alleen, is verkopen ook meer dan de hoogste koopsom bedingen. Bij het bepalen wat jouw ideale deal is, is het cruciaal om een duidelijk beeld te krijgen van wat je precies wilt bereiken met de verkoop. Dit omvat dus niet alleen de financiële aspecten zoals de verkoopprijs en betalingsstructuur, maar ook strategische en persoonlijke overwegingen. Wat is de kopende partij bijvoorbeeld van plan met jouw bedrijf? Hebben zij de visie en middelen om de onderneming succesvol voort te zetten en te laten groeien? Wat gebeurt er met het bedrijfspand en het personeel? Wil je dat het bedrijf blijft opereren onder dezelfde naam? Zijn er kernwaarden of een specifieke bedrijfscultuur die behouden moeten blijven? Welke betrokkenheid verwacht de koper na de transactie van jou? Het inventariseren van jouw persoonlijke verkoopmotieven, uitgangspunten en doelstellingen geeft ons veel informatie over hoe jouw bedrijf als verkooppropositie te positioneren. We ontdekken dit graag samen met jou en je eventuele medeaandeelhouder in de voorbereiding.

Tot slot is het belangrijk om te denken aan je eigen toekomst na de verkoop. Wat zijn jouw plannen? Wil je je volledig terugtrekken, of ben je bereid om nog een bepaalde periode betrokken te blijven in een adviserende rol? Jouw persoonlijke doelen en ambities na de verkoop moeten meegenomen worden in de onderhandelingen om tot een deal te komen die voor alle partijen bevredigend is. Door deze aspecten zorgvuldig te overwegen en helder te communiceren met alle betrokkenen, zorgen we samen voor een soepele en succesvolle bedrijfsoverdracht die niet alleen financieel gunstig is, maar ook aansluit bij jouw persoonlijke en professionele doelstellingen.

 

Interesse in verkoopbegeleiding?

Het verkopen van je bedrijf begint met een goede voorbereiding. Die bestaat uit een bedrijfswaardering en het opstellen van een informatiememorandum. Dit informatiememorandum is een eerste belangrijke stap in het vinden van de juiste koper voor je bedrijf. Je zet hierin de structuur en kerncijfers van je bedrijf uiteen, maar ook je visie. De reden voor verkoop, je verwachtingen van een koper en de kansen die je signaleert voor de toekomst. Een kansrijke ontwikkelrichting bijvoorbeeld.

Behalve feitelijke informatie, bevat een informatiememorandum je visie op de toekomst van het bedrijf. Maar ook de sterke en zwakke punten. Zwakke punten van de onderneming zijn mogelijk de sterke punten van de koper. Zo vormen we gezamenlijk een beeld van wie de koper zou kunnen zijn.

Neem vrijblijvend contact op

Onze diensten

Ondernemende adviseurs voor ondernemend MKB

Solliciteer direct