Groei- en Innovatiefinanciering

Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan, laat staan groeien. Ingrijpende gebeurtenissen in de ontwikkeling van jouw bedrijf – zoals snelle omzetgroei, een nieuwe bedrijfsactiviteit of een overname – vergen forse investeringen en daarmee financiering. Ook via de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal, bepaalt de financieringsstructuur in belangrijke mate de mogelijkheden (of beperkingen) van de onderneming. Voldoende financieringsruimte voor werkkapitaal en investeringen zijn essentieel om gezond te kunnen groeien. Want groei is uiteraard goed, maar kan ook tot problemen leiden als dit slecht gefaciliteerd wordt. Een te krappe financiering kan dus tot problemen leiden die met tijdig handelen voorkomen kunnen worden. Kortom, een slecht gefinancierde onderneming vergt zowel direct als indirect continue aandacht door een krappe liquiditeit en beperkte groeimogelijkheden, terwijl een passende financiering rendement verbetert en groei mogelijk maakt.

 

Een absolute no-brainer dus. Toch wachten ondernemers helaas vaak te lang met het aanpassen van de financieringsstructuur. Pas bij een dreigende liquiditeitskrapte, acute financieringsbehoeften of anderszins ingrijpende gebeurtenissen in de ontwikkeling van het bedrijf worden er specialisten betrokken. Terwijl een steeds kritischer houding van banken, investeerders en andere financiers van jou ondernemer juist een steeds betere voorbereiding vergen. Succesvolle ondernemers reageren daarom tijdig op veranderingen in de markt, hun specifieke bedrijfssituatie en mogelijke implicaties op de financiering.

Verdwaald in financeringsland?

De financiële prestatie en fase waarin jouw bedrijf zich bevindt zijn zeer bepalend voor welk type financiering het meest passend en haalbaar is. Op gebied van vreemd vermogen is de algemene opvatting dat alternatieve financieringen snel in belang toenemen. Daarnaast is er een groeiend aantal externe financieringsvormen gangbaar in de meeste ondernemingen: leverancierskrediet, vooruitbetaling, leasing, factoring, aandeelhoudersleningen, participaties maar ook subsidies. Ieder financieringstype heeft zijn eigen voor- en nadelen, plus een eigen prijs.

Ruim netwerk en procesbegeleiding

Het is van belang om de uitgangspunten van de beoogde transactie vooraf helder te formuleren. Zo komt u tijdens en na het financieringsproces niet voor vervelende verrassingen te staan. Samen met uw adviseur brengt u in kaart wat uw motivaties en specifieke doelstellingen zijn. Waarbij tevens een eerste inschatting van de haalbaarheid wordt gemaakt. 

Wanneer u besluit het proces op te starten, dan zal deze niet van de ene op de andere dag zijn afgerond. Een financieringstraject verloopt in meerdere fasen, welke qua inhoud per transactie iets zullen verschillen. Op hoofdlijnen zal het proces er als volgt uit zien:

 

Heb jij een financieringsvraag?

Heeft u een ambitieus investeringsplan? Is je huidige financiering aan een revisie toe? Vraag je je af welke financier het beste past bij jouw bedrijfssituatie of de meest waardevolle inhoudelijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van jouw doelstellingen? 

Met verstand van zaken, procesbegeleiding en een ruim netwerk in financieringsland voegen wij waarde toe en helpen jou de juiste keuzes te maken. Laat je gegevens achter en één van onze adviseurs neemt spoedig contact op voor een nadere kennismaking en inventarisatie van de mogelijkheden. 

Neem vrijblijvend contact op

Onze diensten

Ondernemende adviseurs voor ondernemend MKB

Solliciteer direct