KplusV

Duurzame, sociale en innovatieve vraagstukken vragen om werkende oplossingen. Daarvoor is visie nodig. KplusV levert deze oplossingen voor bedrijven en overheden.

Samen met haar klanten creëert zij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. Ze initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. KplusV hun kracht is een stevige mix van bedenken, verbinden en doen. Zij richten ons op belangrijke thema’s in de samenleving: duurzame, sociale en innovatieve thema’s. 

De integrale samenwerking met Dutch Dream Group stelt ons in staat om gezamenlijk dezelfde visie te vertalen naar het MKB en ook voor jou als ondernemer het verschil te maken. Wij verkennen graag vrijblijvend de aanknopingspunten voor jouw bedrijf. 

Visie op innovatief ondernemerschap

Innovatie is een motor van economische groei en daarmee menselijk welzijn. Innovaties verhogen de productie en bieden oplossingen voor sociale en maatschappelijke uitdagingen. Denk aan innovaties die voedselproductie verhogen en verduurzamen, leiden tot nieuwe medische devices of innovaties voor het opwekken van duurzame energie.

Nederland loopt voorop in innovatie blijkt uit de Global Innovation Index. Innovatie brengt verandering en, als het met hoge snelheid gaat, disruptie. Dat geeft een keerzijde; zij die niet aanpassen worden door de tucht van de markt omgetrokken. 

Impactvollen innovatie verschuift van jonge startups, meer en meer naar scaleups en verder naar het MKB. Het gaat erom dat het mkb zich aanpast op om de consequenties van digitalisering, verduurzaming en een veranderende groep werknemers. Het ondersteunen van het brede MKB hierbij is noodzaak. Het doel moet zijn om in 2023 de innovatie van en in de Nederlandse economie nog verder te verstevigen. De groep stakeholders die hierin actief is zet daar op in en is hiervan doordrongen. Hierbij kijkt men over de grenzen van het ‘regionale’ heen. De andere groep, zij die moeten aanpassen, is daar in 2023 steeds meer van doordrongen. Het beperken van mogelijke ‘slachtoffers’ gaat dan niet alleen  om het ondersteunen, maar ook nog steeds om het informeren van deze groep. Vaak wordt gezegd dat verandering het enige constante is in het leven. In 2023 begrijpen we allemaal dat zelfs verandering aan verandering onderhevig is: het tempo gaat om hoog en de positieve én negatieve effecten worden steeds meer voelbaar.

Visie op duurzaam ondernemerschap

De klimaatdoelstellingen zijn ambitieus en broodnodig. De CO2-uitstoot is in 2050 op een gebalanceerd niveau en in 2030 zijn we halverwege. Een circulaire economie zonder afval en de kringloop 100% gesloten in 2050. Dit vraagt om brede veranderingen. In gedrag van individuen, van organisaties en van’het systeem’. Om deze doelen te bereiken, moeten we versnellen.

Versnellen kan met strategische, publiek-private samenwerkingen die langdurig bouwen aan duurzaamheid. Anders kijken en denken op systemisch niveau. Binnen een ecosysteem van samenwerkende partijen. Goed gedrag stimuleren en slecht gedrag remmen. Niet-duurzame ondernemingen en projecten krijgen steeds minder of alleen duurdere financiering. Meervoudige waarde in financieringen en investeringen wordt steeds belangrijker.

Weten wat je kunt en moet doen met gerecyclede materialen vraagt vakmanschap en kijk op innovatie. Vakmanschap in het maak- en reparatieproces. En innovatiekracht als het gaat om het ontdekken van nieuwe verdienmodellen, nieuwe juridische structuren en meetinstrumenten creëren voor CO2 en circulariteit. Een opgave niet alleen voor de onderzoeks- en onderwijsinstellingen van ons land, maar expliciet ook voor ondernemers.  Samenwerking en aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is cruciaal voor duurzame transitie.

Jouw bedrijf toekomstklaar?

Samen met onze partner KplusV doorlopen we de drie fases van het traject met als expliciete doelstellingen communicatie, activatie en het behalen van je duurzame doelen.

Laat je gegevens achter met een korte toelichting van je vraagstuk, dan koppelen we je spoedig aan de juiste adviseur.  

Neem vrijblijvend contact op

Onze diensten

Ondernemende adviseurs voor ondernemend MKB

Solliciteer direct