koop een groter bedrijf dan je kan betalen

Waarin een bedrijf verschilt én overeenkomt met een tros bananen

Een bedrijf is net als een tros bananen. Wanneer je je op de aanschaf oriënteert, weet je nog niet precies wat de prijs is. Want je weet nog niet precies wat het bedrijf ‘weegt’. Laat je dat onderzoeken, dan rolt daar een prijs uit. Vanaf dit punt scheiden de wegen van de bananen en het bedrijf. Want waar het moment van betaling en de wijze waarop bij de bananen al vastliggen, zijn er bij de overname van een bedrijf veel mogelijkheden.

Intuïtief zien veel mensen een bedrijfsovername als een reguliere transactie. Vergelijkbaar met de aanschaf van een tros bananen in de supermarkt. Je hebt een idee wat je (nog) ongewogen bananen ongeveer gaan kosten en of je dat kan betalen. Kan je dat niet, dan gaat de aankoop niet lukken. Zo simpel is dat

Van wie koop je een bedrijf?

Een belangrijke factor die bij bedrijfsovername makkelijk over het hoofd wordt gezien: een bedrijf koop je van een ondernemer. Die ondernemer heeft zelden alleen een zak met geld in gedachte. Voor hem telt de toekomst van het bedrijf, de medewerkers en een goed plan. Wie over deze zaken goed nadenkt, hoeft soms niet direct een grote zak met geld mee te brengen. Hieronder een voorbeeld.

Een van onze klanten kwam een bedrijf tegen dat hem goed zou kunnen passen qua producten en markten waarin het actief was. Nog niet alles was naar zijn wens, maar de omzet, marges en vooral ook de winstgevendheid waren erg goed. Hij zich voorgenomen liever van een klein bedrijf geheel eigenaar te worden dan een kleine aandeelhouder van een wat groter (winstgevender) bedrijf. Dit gaf dus een behoorlijk dilemma, kon hij dit bedrijf wel kopen en geheel eigenaar worden? De analyse van het bedrijf was niet erg ingewikkeld en leverde een positief beeld op.

De analyse van de verkopende ondernemer bood echter ook interessante aanknopingspunten. De eigenaar had al jaren goed geboerd en had de liquiditeiten van de verkoop niet direct nodig. Wel wilde hij graag spoedig overdragen en 100 procent verkopen. Bovendien vond hij het oprecht belangrijk dat het personeel goed terecht zou komen. Maar bovenal zou hij het leuk vinden als het bedrijf weer wat bij de tijd gebracht zou gaan worden en zelfs zou kunnen gaan groeien. Waarbij hij zichzelf niet de kwaliteiten toedichtte om dat voor elkaar te krijgen. In onze klant zag hij die kwaliteiten echter wel.

Succes vinden in de geboden speelruimte

Hier kregen wij een kans vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen, zodat beide partijen in hun wensen tegemoet werden gekomen. In onderling overleg bleek er veel mogelijk. Er kwam een 100 procent overname tot stand die voor een aanzienlijk deel door verkopende ondernemer gefinancierd werd. Met borging van investeringsruimte voor het bedrijf voor de zo gewenste modernisering. Nu een tijd verder zijn er mooie stappen gemaakt met het bedrijf, ligt de transformatie op schema evenals de betalingen van rente en aflossing.

Dit scenario leert ons een aantal zaken. Allereerst dat vraag en aanbod betrekking hebben op meerdere variabelen dan financiën alleen. Dat geeft speelruimte aan wie echt wil. Daarnaast dat je een bedrijf van een ondernemer koopt. Een ondernemer die een hele andere relatie heeft met zijn bedrijf, dan een supermarkt met een tros bananen. Maak daarom onderscheid tussen het bedrijf dat jij wil kopen en het bedrijf dat de ondernemer verkoopt. Analyseer beide vragen en wat jij kan en wil bieden. Zo blijken vraag en aanbod vaak dichter bij elkaar te liggen dan je in eerste instantie denkt.

Solliciteer direct