Een goede ondernemer slaagt niet altijd in alles

Risico op ongeschiktheid uitsluiten en de kans op een succesvolle overname vergroten? Wat de optimale profiling van een mbi-ondernemer hiervoor kan doen.

Eerder behaalde resultaten, geen garantie toekomst
Het profilen van een ondernemer is als een motor die je uit elkaar haalt en weer in elkaar zet, zodat die vervolgens in de best passende wagen gezet kan worden. Dat de management buy in ondernemer een getalenteerd en hardwerkend individu is, staat buiten iedere discussie. Hij/zij heeft een geslaagde carrière en veel geld verdiend. Deze ondernemer heeft dus al bewezen over unieke eigenschappen te beschikken die hem/haar doen uitblinken. Denken dat diezelfde ondernemer overal in uitblinkt en in iedere buy in situatie zal slagen is een misvatting. Ook al wordt de succesvolle ondernemer vaak wel als zodanig geportretteerd.

Succesvolle ondernemer erkent ontbrekend talent

Een kenmerk van succesvolle ondernemers, is dat zij juist erkennen dat zij meer talenten niet hebben dan wel. Ze geloven daardoor dat zij niet alles hoeven te kunnen en te doen. Niet iedere ondernemer bereikt dat niveau van bewustzijn, en bepaalt daarmee voor een deel ook het eigen plafond en die van de onderneming. Een ondernemer is al snel een doener. Dus de illusie om alles te kunnen en te doen, dreigt altijd. Laat staan dat je denkt dat je alles moet weten.

Kijken naar jezelf én… kiezen

Als je in de wereld van het ondernemerschap stapt, stap je in een wereld waarin je in beginsel geen grenzen ervaart of accepteert. Die instelling brengt je ver. Tegelijk maakt het de vaardigheid van kiezen belangrijk. Wie gefocust kiest, wordt beloond. Wie niet kiest, verliest alles. Gaat de ondernemer ook zo met zichzelf om?

De ondernemer blootstellen aan een wereld waarin geen grenzen of obstakels bestaan, is een voorwaarde om tijdens een profiling effectief te observeren. Onder kracht kristalliseert iets zich uit. Stel je voor dat alle bedrijven te koop zijn. Dan is er geen excuus meer mogelijk. Je zult je eigen profiel voorop moeten stellen. Vanuit die grondslag is het mogelijk optimaal te profilen. Als een management buy in ondernemer puur op een selectie van aangeboden bedrijven vaart, dan is er alle reden om waakzaam te zijn.

Een passende ‘wagen’ bij de ‘motor’

Ondernemerschap is eigenaarschap, en eigenaarschap is verantwoordelijkheid nemen. En in de eerste plaats voor je eigen toptalent. Welk talent is dat? Welk rendement gaat dat brengen? In welke situatie rendeert dit optimaal? De motor moet in stukken uit elkaar en van meerdere kanten geobserveerd worden, opdat de ondernemer zelf weet bij welke wagen die past, hoe die motor straks reageert, hoe die onderhouden moet worden en hoe die indien nodig gerepareerd moet worden. Je hoeft niet alles te weten, te kunnen of te doen. Maar over zichzelf mag de ondernemer het uiterste leren en verlangen.

De management buy in is de grootste beslissing in het werkzame leven. Medefinanciers varen in hoofdzaak ook op de ondernemer zelf. Zij kijken echter vanuit een eigen zienswijze naar een ondernemer, met een onderneming die al op het oog is. De optimale profiling moet plaatsvinden onder invloed van optimale omstandigheden. Dat kan helpen, ook om medefinanciers te overtuigen van je geschiktheid als ondernemer.

Optimale profiling

De profiling vraagt dat alle onderdelen van een ondernemer apart geanalyseerd moeten worden. Hoe worden de hersenen gebruikt (lees: het commandocentrum), welke vaardigheden beoefen je, welk gedrag ben je gewend, hoe leer en groei je, hoe leidt je mensen en win je die voor je, hoe onderhandel en verkoop je? De uitkomsten horen met elkaar verbonden te worden. Dit kan slechts ten dele aan software worden overgelaten.

Een echt goed passende onderneming 
De vaardigheden, rollen en talenten van de ondernemer functioneren als een geïntegreerde motor. Als dat profiel zichtbaar is, kunnen conclusies getrokken worden over de wagen waar die optimaal in past. Is dat de onderneming die de ondernemer al op het oog had? Dat zou wel erg toevallig zijn. Onderdeel van de profiling dient te zijn, dat onderzocht wordt hoe de ondernemer zich zou houden als de krachten van de onderneming en de markt aan hem/haar blootgesteld worden. Dit biedt in de wereld van het ondernemen nog steeds geen garantie voor succes, maar het sluit wel ongeschiktheid uit. Nu nog de passende onderneming en niet toevallig die ene…

Solliciteer direct