Medio april 2020. Hoe gaat het nu in de MKB overnamemarkt?

Dutch Dream Group weet waar kansen liggen voor ondernemers.

Ik krijg nu regelmatig de vraag hoe het nu met de overnamemarkt gaat en of er oplossingen zijn voor bedrijven die het moeilijk hebben. In de overnamemarkt liggen veel van de overnames stil door onzekerheid over waardering, gedreven door onzekerheid over resultaten op de korte termijn. Deze resultaten zijn het meeste “waard”. Daarbij speelt ook nog de situatie van banken die nu even geen overnames financieren i.v.m. dezelfde onzekerheid en drukte bij klanten, waardoor je met eigen, duurder geld moet financieren.

Ik denk dat je grofweg een indeling kan maken in een paar groepen bedrijven. Allereerst zijn er bedrijven met een goede historie die het lastig hebben, maar waarvoor de overheidsmaatregelen goed werken. Die laat ik buiten beschouwing, want die ondernemers zou ik adviseren deze periode door te komen en over een jaar weer eens over verkoop te gaan denken. De onzekerheid is nu zo groot dat je nu 20-60% minder krijgt voor je bedrijf dan over een jaar. Een voorbeeld: stel dat je bedrijf 4 miljoen waard is: dan kost nu verkopen je 800k-2,4M.

Groeiambitie

Dan zijn er ondernemers die al een groeiambitie hadden en ondernemers die eigenlijk wilden verkopen en het nu ineens lastig hebben. Voor die twee groepen zijn er wel oplossingen te bedenken die elkaars spiegelbeeld zijn. Stap 1 is natuurlijk de eigen onderneming en cashflow zo goed mogelijk managen, zodat je het zo lang mogelijk kan volhouden. Stap 2 is dan na te gaan wat je als ondernemer wilt. Heb je echt de ambitie om te groeien of ben je genoodzaakt een keuze te maken? Pak dan nu door. De huidige markt biedt ruimte voor met name fusies of samenwerkingen. Bedenk waar je wilt groeien en ga op zoek naar ondernemers op dat vlak die jouw hulp kunnen gebruiken (vice versa telt dat als je een oplossing moet zoeken je moet bedenken wie jou daarbij kan helpen). Veel ondernemers hebben nu de kwetsbaarheid van hun onderneming gezien/ervaren en zoeken (veelal latent) samenwerking om in strategisch, operationeel en financieel opzicht sterker te worden. Zoek, zodra je die onderneming gevonden hebt een win-win; activeer de latente behoefte door in gesprek te gaan. Kijk wat de verkopende ondernemer nodig heeft en dat gaat om meer dan alleen opbrengst. Bijvoorbeeld samen nog bouwen, geleidelijk overdragen, van jouw netwerk gebruik maken om meer, of andere, afnemers te bereiken.

Durven te investeren

Er gaan kansen ontstaan in de markt voor kopers die durven te investeren, omdat transactiestructuren gaan wijzigen: lagere prijzen, minder direct afrekenen, meer op earn-out/vendor loan. Zolang je dat voor de verkoper ook aantrekkelijk durft te maken, kan dat in bepaalde sectoren juist nu mogelijkheden geven. Bijvoorbeeld in de maakindustrie, omdat de verwachting is dat er meer near shoring van productie zal gaan plaatsvinden. Of in de voedingsmiddelenindustrie waar meer lokale productie en vraag zou kunnen komen.

Een andere mogelijkheid die wij al jaren steeds sterker zien worden, is dat er veel echt stevige ondernemende types zijn – management buy-in kopers – die naast een liquiditeitsimpuls eveneens nieuwe ervaring en kennis kunnen inbrengen. Voor ondernemers die dat zoeken, liggen hier absoluut kansen (ook hier telt: win-win denken en langere termijn).

Veel investeerders gesproken

Tot slot hebben we in de afgelopen weken veel investeerders gesproken. Vooral investeringsmaatschappijen waar (oud-) ondernemers achter zitten geven aan dat ze zeker bereid zijn om ondernemers die in normale omstandigheden een goed draaiend bedrijf hebben en die om een duidelijke reden niet door overheidsmaatregelen geholpen worden, de helpende hand toe te steken. Bijvoorbeeld in de vorm van (converteerbare) leningen. Niet voor iedereen van toepassing, maar als het nodig is om je bedrijf te redden of, vanuit positieve connotatie om een stevige groeistrategie in te zetten, wel degelijk een ondernemende optie waar wij graag over meedenken. Wij denken graag met u mee. Bel gerust naar 06-27085554 of email: j.geenen@dutchdreamgroup.nl voor een afspraak! John Geenen Ondernemer

Solliciteer direct