Mezzanine Financiering als oplossing?

Het financieringslandschap is de afgelopen maand drastisch veranderd en steeds vaker hoor je de term mezzaninefinanciering vallen. Maar wat is een mezzaninefinanciering en voor wie is dit wellicht een oplossing?

Mezzanine komt oorspronkelijk uit het Italiaans, waar in de architectuur de term mezzanino gebruikt wordt voor een tussenvloer. Een vloer in een hoge ruimte tussen twee etagevloeren in. Zo kun je de mezzaninefinanciering (‘mezzanine’) ook zien; een tussenvorm van financiering die tussen het aandelenkapitaal en de bankfinanciering in zit. In het verleden werd mezzanine vooral toegepast bij grotere overnames, tegenwoordig zien we deze vorm van financieren ook bij het MKB. Niet alleen bij overnames, maar ook bij het financieren van groei.

 

Bankfinanciering

Een bankfinanciering is qua voorwaarden en condities in veel gevallen de meest interessante financiering voor een onderneming. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag kijkt een bank over het algemeen naar vier aspecten. Ik noem dat de vier poten van de krediettafel: de ondernemer, de rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Het kan voorkomen dat de bank vertrouwen heeft in de ondernemer en er sprake is van een rendabele onderneming, maar dat door de actuele ontwikkelingen de solvabiliteit onvoldoende is en/of er te weinig zekerheden zijn. In dat geval wil een bank niet of slechts gedeeltelijk de financieringsvraag invullen.

Mezzanine

Als de bank niet (volledig) wil/kan financieren, is de mezzanine een goed alternatief voor het aantrekken van risicodragend kapitaal (uitgeven aandelen). De mezzanine kan daarbij aanvullend zijn op de bankfinanciering. De verstrekker van de mezzanine kijkt vooral naar cashflow (en natuurlijk ondernemerschap), maar hecht over het algemeen minder waarde aan solvabiliteit en zekerheden. Bijkomend voordeel is dat een bank eerder bereid is om te (blijven) financieren indien het risicodragend vermogen (solvabiliteit) is versterkt middels een mezzaninefinanciering. Het zorgt in ieder geval voor verbetering van de voorwaarden en de condities van de bankfinanciering. Kenmerkend is dat deze financiering wordt achtergesteld op de bankfinanciering en daardoor door de bank als onderdeel van het ‘garantie vermogen’ wordt gerekend. Dit tackelt het punt van onvoldoende solvabiliteit cq. zekerheden.

De verschillen

In Nederland zijn er verschillende aanbieders van mezzaninefinancieringen met ieder zijn of haar voorwaarden. De verschillen tussen deze aanbieders zitten met name in:

  • De hoogte van de rente
  • De manier van aflossen: gedurende de looptijd of een ‘bullet’ (aflossing ineens/volledig) aan einde van de looptijd
  • De hoogte van het financieringsbedrag
  • De ‘bonusrente’: een bonus aan het einde van de looptijd die gerelateerd is aan de groei

 

Wij werken met een aantal partners op dit gebied samen. We vertellen hier graag meer over.

Solliciteer direct