Mijn bedrijf overdragen? Nee, niet nu! Of toch wel…?

Waarom verkopen op de top niet altijd wenselijk is

Wij benaderen en spreken regelmatig ondernemers. Als het op het onderwerp ‘Bedrijfsoverdracht’ aankomt, geven velen aan daar wel over na te denken of zelfs voor open te staan, maar het (nog) niet actief te doen. Als er gevraagd wordt naar de reden daarvan is het antwoord niet zelden: “Het is de tijd er niet voor. Ik wacht nog even, want de groei zit er net weer in”. Maar is dat wel een juiste veronderstelling?

De laatste, pak hem beet, 2 jaar is er een meer structurele opleving van de economie waar te nemen. Niet alleen in de media en publicaties van diverse instanties daaromtrent. Ook wij zien in ruime getale jaarrekeningen van bedrijven waarin de verbetering, al dan niet licht, zichtbaar is. Veel ondernemers hebben echter in de jaren voor de opleving een deel van hun vermogen zien interen, en resultaten die zij gewend waren uit de hoogtijdagen worden niet geëvenaard. Ik schat in dat velen de ingezette vermogens- en resultaatverbetering eerst naar zichzelf toe te willen halen. De verwachtingen voor de komende jaren zijn overwegend verdergaand positief.

Verkopen op de top? Of juist niet?

Maar laat dat nu de kern van het verhaal achter de overdracht zijn; je verkoopt het toekomstig potentieel aan een overnemer, niet het verleden. Dat verleden is tenslotte al gerealiseerd. Goed, voor een beetje analyse wordt uiteraard gekeken naar een stukje historie, maar vooral ook de ontwikkelingen daarin. Hoe aannemelijk zijn de ontwikkelingen die in de prognoses worden vertaald? Een koper koopt over het algemeen liever een onderneming waar een positieve ontwikkeling voorzien wordt, dan een waar naar alle waarschijnlijkheid de situatie enkel achteruit zal gaan. Verkoop dus niet ‘op de top van de prestaties’. Op de top van een berg kijk je enkel nog het dal in…

Denk eens aan een pre-exit

Voor de twijfelaars ten aanzien van voorgaande is een ander fenomeen wellicht een suggestie; sinds enige tijd is er de opkomst van de zogenoemde ‘pre-exit’. Een deel van de aandelen / de onderneming wordt verkocht waarbij een stuk vermogen veilig wordt gesteld. Na een aantal jaren, al dan niet nog gezamenlijk aan de groei werkend, wordt het resterende belang – dat in waarde kan zijn toegenomen – alsnog overgedragen. Dit kan een interessante invulling zijn. Zeker in tijden waarin je als ondernemer ook zelf vol vertrouwen de groeikansen ziet, maar wellicht aanvulling op directie niveau wenst om die kansen te realiseren. Of als je zelf al wat rustiger aan wilt doen.

Te lang uitstellen kan gaan tegenwerken

Zeker wanneer leeftijd in ogenschouw wordt genomen kan een tijdige – gehele of gedeeltelijk – overdracht wel eens goed uitpakken. Uit onderzoek(1) blijkt namelijk dat de leeftijd van de ondernemer van negatieve invloed is op de ontwikkeling van de omzet, werkgelegenheid en winst. Ondernemers van middelbare leeftijd (45-55 jaar) hebben een kleinere kans op omzetgroei dan hun jongere collega-ondernemers. Voor de groep boven de 55 jaar is dit effect nog sterker. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de winst. Bij de omzet wordt bovendien niet alleen de kans op omzetgroei kleiner, oudere ondernemers hebben tevens een grotere kans op een daling van de resultaten. Te lang vooruitschuiven kan dus wel eens tegenwerken…

Energie en ambitie behouden

Nu lijkt mij dat onder het begrip ‘leeftijd’ in deze aspecten zoals energie, resterende ambities en wellicht gezondheid een rol spelen. Het tijdig aantrekken van een zakelijk partner en mogelijke (volledige) opvolger zou dat kunnen ondervangen en de energie juist kunnen versterken, continuïteit beter kunnen borgen en/of hernieuwde ambities kunnen binnenbrengen. Uw medewerkers zal een versterking en borging van de toekomstperspectieven vermoedelijk ook niet onopgemerkt blijven. Dit kan voor iedereen positief uitpakken. Ook vanuit het oogpunt van persoonlijke en waardegroei.

Een goede (en tijdige?) overweging gewenst!

Ook eens overwegen?

Alois Dee denkt graag met u mee (a.dee@dutchdreamgroup.nl, 06-27085567). Of kom naar een van onze workshops voor kennis over en oriëntatie op bedrijfsoverdracht.

Solliciteer direct