Marnix van der Kleij: Wij houden onze lange termijn focus vast.

Een rondje langs investeerders. Met hen bespreken we de huidige ‘Corona-tijd’; hoe kijken zij hiernaar, welke afwegingen worden gemaakt en hoe gaan zij om met bestaande portfoliobedrijven en nieuwe investeringen? Deze keer hebben we gesproken met Marnix van der Kleij van Intersaction. Zij investeren in producerende bedrijven die zich richten op verdere internationale groei en zakelijke dienstverleners met een schaalbaar business model.

Kan je aangeven wat de huidige bedrijven in jullie portefeuille merken van de ‘Corona-tijd’ en welke maatregelen er worden genomen?

“We merken het wel. Wij zitten vnl. in B2B bedrijven die actief zijn in eindmarkten die redelijk doorlopen; denk hierbij aan food, verpakkingen, IT en infra gerelateerde-bedrijven. De bedrijven die internationaal actief zijn hebben wel hinder, doordat bijvoorbeeld een land op slot gaat. Dan kan je gewoon niet uitleveren. Maar ook in Italië en Frankrijk begint het inmiddels weer open te gaan.”

Zijn jullie actief betrokken bij dit soort situaties of het voorkomen van eventueel negatieve impact?

“Gelukkig hebben de managementteams van onze participaties adequaat gereageerd. Wij zijn altijd actief betrokken om management te ondersteunen. We hebben nu nog scherper dan anders, samen met het management, op weekbasis, gekeken of de liquiditeit op orde was om indien nodig direct in te kunnen spelen. Daarnaast hebben we, nadat de eerste onzekerheid achter de rug was, verschillende scenario’s in kaart gebracht. Voorspellen is altijd lastig, zeker nu. We hebben m.n. heel praktisch gekeken: ‘als dit gebeurt, dan doen we dat’. Zodat we snel en adequaat op de ontwikkelingen konden en kunnen inspelen. Daarbij blijven wij, in lijn met onze filosofie, een lange termijn insteek houden en acteren als goede partner voor alle stakeholders. We hebben ook geen drastische koerswijzigingen hoeven inzetten.”

Kijk je nu anders naar management teams?

Marnix geeft aan dat dat niet zozeer het geval is. “Bij de meeste bedrijven waarin wij participeren investeren wij, als onderdeel van ons model, fors in het versterken en verbreden van het management. We willen ‘samen’ de bedrijven ontwikkelen en daar moet vaak een breder management team voor worden neergezet. Daarmee staan er teams die ook in dit soort situaties een flinke dosis aanpassingsvermogen hebben en om kunnen gaan met de onzekerheid en wisselende omstandigheden. Wij proberen met een langere termijn benadering onze keuzes te maken. Wat dat betreft zijn de competenties die wij belangrijk vinden ook de competenties die we nu juist nodig hebben.”

Eigenlijk zeg je dus dat jullie altijd bezig zijn met de samenstelling van de teams, welke competenties daarin aanwezig moeten zijn.

“Jazeker, naast genoemde aanpassingsvermogen/flexibiliteit en snel kunnen schakelen vinden we het heel belangrijk dat je als management vooruit kan kijken. En dan op basis daarvan proactief handelt.”

Hoe kijk je aan naar toekomstige investeringen? Zie je nog steeds dezelfde kansen of kijk je daar nu wel met een ander oog naar?

“Het verschilt natuurlijk per sector en per onderneming. In markten die weinig geraakt worden lopen een aantal trajecten door. Wij kijken daar met een langere termijn blik naar. Uiteraard zal de ontwikkeling van de overnamemarkt afhankelijk zijn van de bereidheid van verkopers om nieuwe trajecten op te starten. Daarbij zijn er sectoren die zo geraakt zijn dat het vertrouwen eerst terug moet komen en de onzekerheid moet verminderen willen daar weer transacties gebeuren. Als het ‘nieuwe normaal’ nog uitgevonden moet worden, kunnen we er natuurlijk wel een beetje doorheen kijken. Het helpt dat wij een duidelijke focus hebben. Daardoor snappen we beter wat er in bepaalde bedrijven gebeurt en kunnen we ook nu voldoende overtuiging ontwikkelen om in een onderneming te stappen.”

Zie je verandering in transactie- en financieringsstructuur?

“Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het bedrijf of een markt kun je – als de winstgevendheidsontwikkeling minder voorspelbaar is – met elkaar kijken naar passende oplossingen waarbij de ondernemer nu een deel verzilverd en een upside behoudt. Je kunt dan ook in deze tijd een transactie in elkaar zetten. Een andere factor is bankfinanciering; in welke mate dat beschikbaar is en tegen welke voorwaarden. We kijken daarom, via ons netwerk, ook creatief naar alternatieve financieringsstructuren zodat we niet afhankelijk hoeven zijn van bankfinanciering op korte termijn om transacties te kunnen doen.”

De glazen bol: Er mag langzaamaan weer wat meer. Hoe lang denk jij dat dit nog speelt? Gaat het nog meer impact hebben?

“Nou, de impact van Corona is natuurlijk ongelooflijk vervelend en uitdagend voor een flink aantal sectoren en bedrijven. De precieze impact op de bredere economie moet zich nog uitwijzen. Zoals ik aangaf: voorspellen is moeilijk. Ik denk dat het goed is dat gekeken wordt naar wat er nu wel weer kan en dat we dat met z’n allen stap voor stap gaan testen. Totdat een vaccin breed beschikbaar zal zijn, houden we er wel rekening mee dat we met enige vorm van maatregelen te maken zullen blijven hebben.”

Als het langer gaat duren: kan je je als investeerder of ondernemer hierop voorbereiden?

“Bij de bedrijven waar wij in participeren houden we rekening met verschillende scenario’s over hoe de markt zich de komende tijd zou kunnen ontwikkelen, en hoe we daarop moeten inspelen. We hebben bij sommige bedrijven stevig geïnvesteerd in het uitbouwen van de internationale footprint. Wat je ziet is dat we nu bijvoorbeeld wachten met verder investeren in uitbreiding totdat duidelijker is hoe e.e.a. zich gaat ontwikkelen. Andere strategische initiatieven hebben we voor gekozen om door te zetten en blijven we bereid in te investeren, ondanks de onzekerheid. Misschien wel iets gematigder dan we zes maanden geleden voor ogen hadden. Wij ondersteunen de management teams. Uiteindelijk is het de drang en de energie om vooruit te komen wat in alle situaties nodig is. Daar geloof ik wel in…, met zijn allen er hard aan werken en energie in stoppen, zodat we hier zo goed mogelijk uit komen.”

Is er een advies dat je wil geven aan ondernemers die willen verkopen?

“Natuurlijk zou ik moeten adviseren dat ondernemers die willen verkopen gewoon moeten verkopen aan een goede partij zoals wij… Maar zonder gekheid: ik denk dat het, net als anders, heel afhankelijk is van de individuele situatie van de ondernemer. Welke branche ben je actief in? Wat is je persoonlijke ambitie en privé situatie? En wat wil je er financieel aan overhouden? Op basis daarvan is het antwoord voor iedereen anders. Wij proberen in redelijkheid transacties te blijven doen, wij zijn gewoon ‘open for business’. Ik denk dat dit geen slechte tijd voor een ondernemer hoeft te zijn om te verkopen, als je een duidelijk pad vooruit kan schetsen. We zijn een actieve investeerder, met een focus op bedrijven die winstgevend zijn in de kern, en bieden juist nu ook toegevoegde waarde als de resultaten wat tegen zouden vallen. Juist dan is een kapitaalkrachtige partner die kan investeren in internationale expansie of overnames interessant voor een ondernemer.”

Zijn er sectoren waar jullie nu niet naar kijken?

“Wij hebben vanaf het begin gekozen voor twee thema’s: producerende bedrijven die wij helpen verder internationaal te groeien dan wel zakelijke dienstverleners met een schaalbaar business model die in Nederland gaan consolideren. Daar blijven we actief naar kijken.”

Solliciteer direct