Ondernemerstalent gezocht!

Dutch Dream Group is sinds haar oprichting gericht op ondernemers en ondernemende managers. In deze periode heeft het bedrijf een enorm netwerk aan onder meer management buy-in kandidaten en ondernemende managers op directieniveau opgebouwd en velen begeleid naar hun ondernemersbestaan.

In het verleden werden buy-in kandidaten nog wel eens als laatst geprefereerde kopersgroep gezien, maar daarin is al enige tijd een grote kentering ontstaan. Deze ontwikkeling is ook door anderen in onze branche niet onopgemerkt gebleven. Zo zijn er sinds kort enkele partijen die ook een MBI Community of MBI Portal hebben gelanceerd.

Vooral bij verkopende ondernemers en investeerders zien wij steeds meer vraag naar buy-in kandidaten of ondernemende managers. Dutch Dream Group heeft voor een aantal investeerders al MBI ondernemers gezocht én tot volle tevredenheid geplaatst. Voor wat betreft ondernemende managers hebben wij recent ook een samenwerking gevormd met Jos Schelfhout. Jos heeft jarenlange ervaring in het vinden en plaatsen van ondernemende managers in directieposities bij portefeuillebedrijven van investeerders. Wij hanteren al jaren het uitgangspunt ‘groei van mens en bedrijf’. En bij groei en ontwikkeling horen ook andere interesses, vaardigheden en soms ambities. Zo las ik laatst een column van Rolf Metz van investeringsmaatschappij Écart, die inging op zelfreflectie bij ondernemers; pas je als persoon nog bij de fase waarin je onderneming verkeert? “Kijkend naar de levenscyclus van een onderneming, dan wordt veelal onderscheid gemaakt tussen vier hoofdfasen: start, groei, volwassenheid en herstructurering van de onderneming. Het is niet vanzelfsprekend dat een DGA die excelleert in de ene fase, net zo goed functioneert in de andere. Wanneer de DGA over het profiel beschikt dat aansluit bij datgene wat de onderneming van hem vraagt, dan is er sprake van een succesvolle combinatie. Dit succes leidt veelal tot groei van de onderneming naar een volgende fase.” […] “Een beperkt aantal DGA’s kan wél meegroeien met de onderneming gedurende alle fasen.”

Zie hier het principe waarom buy-in kandidaten en ondernemende managers zeer waardevol (letterlijk en figuurlijk!) kunnen zijn voor een onderneming. Zelfbewuste  ondernemers onderkennen hun makke en vullen de nieuwe situatie in of aan met competenties van anderen, van binnen of buiten de organisatie.

Naast ondernemers die ook werkelijk meeparticiperen kan dit ook gaan om ondernemende personen op directieniveau; ‘ondernemers die kunnen managen’ versus ‘managers die kunnen ondernemen’. In beide gevallen kunnen wij – zeker ook met de nieuwe samenwerking met Jos Schelfhout – de ondernemer en onderneming helpen invulling te geven aan de volgende levensfase, groei en/of professionalisering. Om met Rolf te eindigen: “Zij [red.: de zelfbewuste ondernemers] laten het belang van de onderneming zwaarder wegen dan hun eigen persoonlijkheidsstructuur en interesses. In die gevallen is het mogelijk om de onderneming naar de volgende fase te tillen met behoud van de succesfactoren die de onderneming tot het huidige niveau hebben gebracht.”

De insteek van ontwikkeling nastreven bij ondernemingen staat niet op zichzelf. Veel ondernemers zijn ooit gestart met de visie om een onderneming op- en uit te bouwen. Daar hoort dus wel flexibiliteit bij, en daarmee soms ook een nieuwe ondernemer of andere invulling van je rol als huidig ondernemer. Wij acteren in onze praktijk in die ‘keuze momenten’.

Bent u een zelfbewuste ondernemer? Of doet u uzelf en uw bedrijf wellicht tekort? Wilt u eens verder praten over uw persoonlijke wensen, vaardigheden en ambities en de aansluiting op de situatie waarin uw onderneming zich verkeert? Grote kans dat met een of twee van de richtingen in het bijgaande figuur zowel uw eigen toekomst als die van uw onderneming een mooie invulling kan krijgen!

Groei vanuit verbinding tussen ondernemers, investeerders en ondernemingen

1) buy-in kandidaat/ondernemer zoekt aanvullend kapitaal / partner voor onderneming waarin hij kan/wil participeren of overnemen.

(2) investeerder zoekt (nieuwe) ondernemer of ondernemende manager voor bedrijf waarin zij willen/kunnen investeren, dan wel een van hun bestaande portefeuillebedrijven.

(3) investeerder heeft/zoekt mogelijkheid te investeren in een onderneming, al dan niet met zittende ondernemer en/of management

(4) ondernemer wil en kan groeien en zoekt kapitaal/partner ter ondersteuning daarvan

(5) buy-in kandidaat/ondernemer zoekt onderneming om over te nemen of in te participeren

(6) ondernemer zoekt opvolging dan wel aanvulling op directieniveau, met een meeparticiperende ondernemer dan wel ondernemende manager.

Afhankelijk van de situatie kan er een wisselwerking in meerdere richtingen in het figuur spelen. Bijvoorbeeld 5 in combinatie met 1, 3 in combinatie met 2, 6 in combinatie met 4, etc.

Anders Invest en Geert-Willem van Weert kopen Vitotherm van ondernemer

In dit voorbeeld heeft Anders Invest het initiatief tot contact genomen richting Vitotherm (3).

Nadat de verkennende contacten positief verlopen waren, was er wens tot realiseren van een overname / verkoop, op voorwaarde dat er een goed passende vervangende ‘ondernemer’ gevonden kon worden om de onderneming verder de toekomst in te leiden. Daarvoor nam Anders Invest contact op met Dutch Dream (2). In MBI-kandidaat Geert-Willem van Weert werd de juiste persoon gevonden, die daarmee op zijn beurt ook zijn wens tot actieve, hernieuwde invulling van een ondernemersbestaan kon verwezenlijken (5). Tegelijk werd hiermee de mogelijkheid voor de zelfbewuste eigenaar om, na een periode van aanblijven, zijn eigen toekomst passend in te vullen en met nieuwsoortig management de verdere potentie van zijn bedrijf tot wasdom te laten brengen (6).

Meerderheidsparticipatie in Flexoclean

Op basis van eerdere contacten heeft Dutch Dream Group Intersaction en Flexoclean in contact gebracht (4). Marnix van der Kleij van Intersaction zegt hierover: ” We waren direct zeer gecharmeerd van Flexoclean en haar marktpositie. We zochten wel een sterke ondernemer die bereid was om significant mee te investeren om onze groeiplannen samen mee te verwezenlijken (2). Dutch Dream Group kon gelukkig vrij snel een aantal, bij het door ons gezamenlijk opgestelde profiel, passende ondernemers vinden (5). We hebben in de aanloop naar de transactie samen met het nieuwe management een meerjarenplan  opgesteld om deze gewenste groei te gaan realiseren en gaan die in de komende periode uitwerken en uitvoeren.”

Solliciteer direct